Door de afwisseling van vorst en dooi is de kans op opdooi erg groot. Om schade te voorkomen, zijn de banen gesloten.
U krijgt weer een bericht als de banen toegankelijk zijn.

Opdooi

Na intreding van de dooi kan het smeltwater van sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage door de bevroren en ondoorlatende grond eronder; het water blijft op de baan staan. De toplaag en een gedeelte van de lava fundering worden onstabiel door het vele water tussen de lava korrels (vergelijk het met de luchtlaag onder een ijsoppervlak). Het veld voelt bij betreding zacht en “sopperig” aan.
Door het ontstaan van deze “open” ruimte, kan bij bespeling de lavakorrel zich makkelijker bewegen, waardoor een ongelijke onderlaag ontstaat.
Bespelen is beslist niet toegestaan.
Bespeling van een in opdooi zijnde baan geeft een reële kans dat na de vorstperiode ongelijkheden en oneffenheden ontstaan, dus schade aan de toplaag en de fundering.
Schade aan de fundering is zeer moeilijk te herstellen en heeft grote financiële gevolgen.
Afhankelijk van temperatuur en regenval duurt de opdooi één tot twee dagen nadat de (nacht)vorst is verdwenen.

Wanneer zijn de banen weer bespeelbaar?

Als de sneeuw is verdwenen van de gehele baan, dus ook aan de randen.
De bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.
Onbespeelbaar is het veld als de bal slecht stuit en de klank dof is.
Beperk het aantal voetstappen op de tennisbaan en test de balstuit niet in het speelveld.
Het gevaar bij opdooi is dat er te vroeg gespeeld gaat worden. Beter een dag extra niet spelen dan voor altijd een baan met oneffenheden in de toplaag en/of fundering.