Beste tennisvrienden,

Donderdag 13 oktober hebben we een ledenbijeenkomst gehad. De onderwerpen hebben jullie kunnen lezen in de agenda. Een belangrijk onderwerp was om iedereen bij te praten over de ontwikkelingen van het MFC en de 2 nieuwe tennisbanen die in april 2017 gerealiseerd worden. Helaas was de opkomst zeer mager. Alleen Aletta Mulder, Piet Tuin en Ben van der Wal zijn er bij geweest als leden. Piet Tuin heeft zich gemeld als bestuurslid, in die zin wel een ‘vruchtbare avond’.

Wat zijn de ontwikkelingen van het MFC en de Tennisvereniging in 2017 ?

De voorbereidingen voor een tijdelijke huisvesting voor de voetbal en tennis zijn inmiddels begonnen.

  • Baan 1 is vorige week reeds buiten gebruik gesteld.
  • Vanaf 1 december zal de tijdelijke unit worden geplaatst, deels op het plantsoen en deels op baan 1. Baan2 blijft behouden gedurende de wintermaanden. Er kan dus nog steeds getennist worden. We zullen de baan zo goed als mogelijk onderhouden.
  • Vanaf begin januari 2017 zal de kantine van voetbal en tennis worden afgebroken. In de maand december hebben we dan de mogelijkheid om de tijdelijke huisvesting in te richten, samen met de voetbal. Alle spullen die we niet meer nodig hebben, zullen we veilen. Meer informatie hierover volgt.
  • Medio april moeten de 2 nieuwe banen zijn gerealiseerd op de nieuwe locatie. Dus vanaf het voorjaar 2017 kunnen we spelen op 2 gloednieuwe banen. Ook kunstgrasbanen, hetzelfde wat we nu ook hebben. Hoe mooi is dat!

29 november wordt er een informatieavond in het dorpshuis georganiseerd waarbij het MFC project zal worden gepresenteerd. De moeite meer dan waard om bij te zijn.

Naast het op de ledenvergadering bespreken van de ontwikkelingen van het MFC en de nieuwe banen hadden we graag met de leden willen praten over de betrokkenheid van de leden met de vereniging. Het is niet de vraag óf je iets kan doen voor de vereniging, maar wat je kan doen voor de vereniging. Het zou fijn zijn als iedereen iets doet voor de club. Maakt niet uit wat. Samen vormen we de vereniging. Alleen op die manier kunnen we de vereniging in leven houden.
Heb jij tijd/ zin om je in te zetten voor uitvoerende of ondersteunende taken bij TV Heerewaarden, stuur dan een e-mail naar het bestuur. Vermeld in deze mail naar welke werkzaamheden je voorkeur uit gaat. ‘Vele handen maken licht werk’. Het is een goede manier om snel veel mensen te leren kennen binnen de vereniging en het is echt leuk om te doen! Gezelligheid samen met sportiviteit is onze belangrijkste ambitie.
Ook willen wij je uitnodigen om opmerkingen, ideeën of verbeteringen aan ons door te geven; de vereniging is van ons allen, we moeten het samen doen!

December 2017 moet het MFC gebouw klaar zijn. Januari 2018 moeten de kinderen in de nieuwe klaslokalen zitten. Het hele jaar 2017 zal dus een overgangsjaar zijn, met alle ongemakken. Maar op het eind van het traject staat er een mooi, functioneel gebouw en 2 tennisbanen voor het dorp Heerewaarden.

Het bestuur van TV Heerewaarden

Wilko Kampschoer, Jan Verlaan en Piet Tuin